dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
dot
Reference
dot
dot
Website Link
dot
ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test article

 

บริการทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ด้วยเครื่องมือชมิดท์แฮมเมอร์ (Rebound Hammer Test) ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต  หรือต้องการตรวจสอบคอนกรีตที่เทไปแล้วสงสัยว่ามีปัญหาหรือไม่  คอนกรีตเป็นเม็ดทรายหลุดร่อน หรือคอนกรีตยุ่ย  ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการทดสอบที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง  สรุปรายงานผลทดสอบได้ทันที  ทดสอบคอนกรีตโดยวิศวกร

 

ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test  ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test
     
   

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test

รายละเอียดการทดสอบ Rebound Hammer article
มาตรฐานการทดสอบสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test)
Reference Rebound Hammer Test article
Clip ทดสอบกำลังคอนกรีต article