การตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็ก Ferro Scan

การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมโครงสร้างด้วย Ferro Scan การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมโครงสร้างด้วย Ferro Scan เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบหาตำแหน่งและขนาดของเหล็กเสริมในคอนกรีต การตรวจสอบทำได้โดยนำเครื่อง Ferro Scan มาวางแนบชิดกับผิวคอนกรีต แล้วใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหล็กเสริมในคอนกรีต ทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งของเหล็กเสริมที่อยู่ในคอนกรีตได้สำหรับการตรวจสอบขนาดของเหล็กเสริมนั้น จะทำโดยการใช้ Ferro Scan ค้นหา ตำแหน่งของเหล็กเสริม แล้วจึงใช้เครื่องมือสกัดคอนกรีตในบริเวณนั้นออก เพื่อวัดขนาดของเหล็กเสริมด้วยเวอร์เนียร์หลังจากนั้นจึงทำการฉาบซ่อมด้วยวัสดุพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงและไม่หดตัว (Repair Mortar)

คลิปวีดีโอตัวอย่างวิธีการทดสอบ

     
     
     
     
     
     
     
     

ขอใบเสนอราคา