ตรวจสอบโครงสร้าง

1. การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test) เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินค่ากำลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างแบบไม่ทำลาย More>>
2. การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load Test) ในที่นี้หมายถึง การทดสอบเพื่อให้ทราบว่าโครงสร้างนั้นๆ ความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) More>>
3. การทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Coring เป็นวิธีการทดสอบแบบทำลาย โดยทำการเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ประมาณ 2-3 นิ้ว More>>
4. การตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริมคอนกรีต ทำได้โดยนำเครื่อ Ferro Scan มาวางแนบชิดกับผิวคอนกรีต แล้วใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าก่อให้เกิดสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลง More>>
5. การเจาะสำรวจสภาพชั้นดินบริเวณโครงการ เป็นการสำรวจเพื่อดูสภาพและการจัดเรียง ตัวของชั้นดินรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินแต่ละชั้น สำหรับใช้ใน More>>
6. การขุดตรวจสอบฐานราก (Foundation Inspection) โดยการเปิดพื้น ขุดดินจนถึงระดับ ความลึกที่ฐานรากเดิมวางอยู่ แล้วทำการตรวจวัดขนาดของฐานราก จำนวนของเสาเข็ม More>>
7. การหาความยาวของเสาเข็มด้วยวิธี Parallel Seismic Test เป็นการทดสอบเพื่อประเมิน ความยาวและความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยการตรวจวัดค่าเวลาที่คลื่นวิ่งผ่านเสาเข็ม More>>

ขอใบเสนอราคา