• บริษัท ออล เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี นายธนกฤต ตั้งกงพานิชย์ เป็นผู้จัดตั้งบริษัท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 32/58 ซอยอ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ซึ่งบริษัทเราให้ความสำคัญกับ "ตรงเวลา สร้างคุณภาพ ด้วยราคาสมเหตุสมผล" เราพร้อมในงานเกี่ยวกับก่อสร้างด้านต่างๆ งานตรวจสอบบ้าน ตรวจสอบคอนโด งานตรวจสอบอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร งานด้านสำรวจ ตรวจสอบความเสียหาย ของอาคาร สิ่งก่อสร้าง งานทดสอบ วิเคราะห์อาคารที่เสียหาย ทรุด เอียง ร้าว  อีกทั้งบริษัท ยังบริการให้คำปรึกษาด้านงานแก้ไข อาคารทรุด อาคารเอียง อาคารร้าว บ้านทรุด บ้านเอียง บ้านร้าว งานยกบ้าน ดีดบ้าน ยกอาคาร ดีดอาคาร ยกตึก งานเสริมฐานราก เสริมเสาเข็ม underpin ด้วยเสาเข็ม micro pile

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา
1. นายไพฑูรย์ โพธิ์พุ่ม           (วย. 2365)

ทีมวิศวกร
1. นายธนกฤต ตั้งกงพานิชย์   (ภย. 36576)
2. นายสารัต เยาวรัตน์         (สย. 15554) 

โดยสามารถสรุปขอบเขตงานได้ดังนี้
1. งานบริการตรวจรับบ้าน ตรวจสอบบ้านก่อนโอน  ตรวจสอบคอนโด ตรวจสอบบ้านมือสอง ตรวจสอบบ้านก่อนหมดประกัน
2. งานบริการตรวจอาคารตามกฏหมาย ตรวจสอบอาคารโรงงาน ตรวจสอบอาคารสูง  ตรวจสอบป้ายโฆษณา
3. งานแก้ไขอาคารทรุด อาคารเอียง อาคารร้าว บ้านทรุด บ้านเอียง บ้านร้าว ตึกทรุด ตึกเอียง ตึกร้าว ด้วยการเสริมเสาเข็ม Micro pile
และยกปรับระดับอาคาร ดีดบ้าน ดีดตึก ยกบ้าน ยกตึก ย้ายบ้าน ย้ายอาคาร
4. งานสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสียหายของอาคาร และทดสอบกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร  
5. งานซ่อมและเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
6. งานบริการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม  Seismic Test

 • เหตุผลที่ลูกค้าใช้บริการเรา
  1. คุณภาพ เราให้ความสำคัญกับ คุณภาพของผลงาน และงานบริการของเราเป็นหลัก
  2. ราคา เราให้บริการในราคา ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นเราให้คุณภาพที่ดีกว่าหรือทัดเทียมกัน แต่ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าเป็นเท่าตัว
  3. ความรับผิดชอบ AES (All Engineering Services)  เป็นเครื่องรับประกันอย่างดีถึงความน่าเชื่อถือของบริษัท ในแง่ของ จริยธรรม และคุณธรรม
  4. บริการครบวงจร นอกจากงานรับก่อสร้าง ซ่อมแซม ยกอาคาร ดีดบ้าน เสริมฐานราก เสริมเสาเข็ม ซ่อมแซมบ้านเอียง อาคารเอียง อาคารร้าวแล้ว
  เรายังสามารถให้บริการงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ทั้งตรวจสอบโครงสร้างทางกายภาพ และตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึก
  5. ความเชี่ยวชาญ บริษัทประกอบไปด้วยบุคลากร วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง (Professional) โดยเฉพาะทางไว้ให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นงานรับ
  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ยกอาคาร ดีดบ้าน เสริมฐานราก เสริมเสาเข็ม ซ่อมแซมบ้านเอียง อาคารเอียง อาคารร้าว  เรา Always พร้อม  
  6. ความสะดวก เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อ อำนวยความสะดวก แก่ลูกค้า การรับส่งงานรายงานสามารถทำผ่าน internet
  และชำระเงินโดยการโอนเงิน ลูกค้าสามารถใช้บริการของเราโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางเลย
  7. Royalty เราเน้นให้บริการเสมือนลูกค้าคือเพื่อนของเรา ดังนั้นคุณภาพ ราคา เวลา จึงก่อให้เกิด Royalty ลูกค้าที่ใช้บริการส่วนใหญ่
  จึงมาจากการแนะนำ ปากต่อปาก  หรือ "เพื่อนช่วยแนะนำ"