ตรวจสอบบ้าน

งานบริการการตรวจสอบบ้าน หรือตรวจรับบ้าน แบ่งตามประเภทได้ดังนี้....  

1. ตรวจสอบบ้านก่อนโอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย จะมีทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ตรวจบ้านแฝด ตรวจทาวน์โฮม ตรวจคอนโด เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้เกิดความมั่นใจว่าซื้อบ้านไปแล้ว จะอยู่ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง โดยการบริการจะให้บริการตรวจสอบทั้งโครงสร้าง สถาปัตย์โดยเน้นหนักไปที่งานระบบภายนอก ระบบภายในทั้งไฟฟ้าและประปา
2. ตรวจสอบบ้านก่อนโอนแบ่งเป็นงวดๆ ตามงานก่อสร้าง โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มงานก่อสร้างซึ่งมีการแบ่งการตรวจสอบตามงวดงานจนกระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งการตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบค่อนข้างละเอียดเพราะเป็นการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างเริ่มตั้งแต่งานโครงสร้างไล่ไปจนถึงก่อนส่งมอบบ้าน มีการตรวจสอบในแต่ละงวดซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดของการตรวจสอบทั้งหมด
3. การตรวจสอบบ้านเก่า ซึ่งเป็นการตรวจสอบบ้านตามอายุการใช้งาน เพื่อให้ผู้อาศัยเกิดความมั้นใจในการอยู่อาศัยเนื่องจากบ้านเมื่อมีการใช้งานย่อมมีการเสื่อมตามอายุการใช้งาน การตรวจสอบรวมถึงการซ่อมแซมย่อมเป็นสิ่งจำเป็นมาก
4. การตรวจบ้านมือสอง ส่วนใหญ่จะตรวจสอบเพื่อต้องการทราบว่าบ้านที่ลูกค้าจะซื้อนั้นซื้อได้หรือไม่ บ้านมีความเสียหาย บ้านทรุดเอียงหรือไม่เพราะถ้าซื้อไปแล้วต้องเสียเงินค่าซ่อมแซ่มอีกย่อมไม่คุ้มกับการซื้อบ้านมือสองเป็นแน่
5. ตรวจสอบบ้านก่อนหมดประกันผลงาน ซึงส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยูในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะตรวจสอบ และประเมินส่วนที่ต้องแก้ไขให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านำรายงานการแก้ไขไปแจ้งให้กับเจ้าของโครงการเข้าดำเนินการแก้ไขก่อนหมดประกัน

 

สาเหตุที่ต้องตรวจบ้านกับบริษัทรับตรวจบ้าน ก่อนรับมอบบ้าน....
-ใช้หลักมาตราฐานทางวิศวกรรมในการตรวจสอบบ้านอย่างถูกต้อง
-เข้าตรวจสอบในส่วนที่ต้องใช้ประสบการณ์ความรู้เฉพาะทางในการตรวจสอบ
-ให้ความมั่นใจกับเจ้าของบ้านได้ว่าท่านจะได้บ้านที่มีคุณภาพ

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนตรวจรับบ้านคือ....การตรวจสอบบ้านใหม่ เป็นการตรวจบ้านแค่ปลายทางเท่านั้นจึงไม่สามารถที่จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของตัวบ้านโดยเฉพาะความแข็งแรง ทางที่ดีที่สุดคือต้องมีการตรวจเช็คการสร้างบ้านเป็นระยะๆ ตลอดเวลาการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามบ้านจัดสรรที่ขายตามโครงการส่วนใหญ่นั้นจะขายบ้านเป็นลักษณะบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทำให้เจ้าของบ้านเองไม่สามารถทราบได้เลยว่าบ้านที่ซื้อมานั้นจะไม่มีปัญหาตามมากวนใจในอนาคตหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทเองก็พร้อมเสนองานบริการในส่วนของงานตรวจสอบบ้านก่อนรับมอบ ด้วยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในการตรวจรับบ้านจุดประสงค์หลักของบริษัทคือการบริการที่เน้นคุณภาพ โดยที่ต้องขจัดปัญหากวนใจให้กับเจ้าของบ้านหลังจากได้เข้าอยู่อาศัยแล้ว....

รายละเอียดในการตรวจสอบ
1.งานสถาปัตยกรรม
งานตรวจสอบบ้านจะตรวจบ้านทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานใช้งานได้หรือไม่ ใช้งานได้ถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่รวมไปถึงความสวยงามและความเรียบร้อยของงานตรวจบ้าน ซึ่งรายละเอียดของงานแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
1.1 ภายในบ้าน (วัสดุปูพื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่าง บันได งานสี การติดตั้งสุขภัณฑ์)
1.1.1 งานปูพื้นถ้าเป็นงานกระเบื้อง พื้นแกรนิต พื้นแกนนิตโต้ ปูกระเดิด มุมเสมอหรือไม่ มีการปูกระเบื้องแล้วโพรงหรือกลวงหรือล่อนหรือไม่ ลายกระเบื้อง ลักษณะยาแนว ความห่างของยาแนว และรวมไปถึงบัวพื้นต่างๆ
1.1.2 งานผนัง จะตรวจสอบรอยร้าว ความเรียบ สีในส่วนผนังที่เป็นผนังตกแต่งเช่น อิฐ สิ่งตกแต่ง wallpaper จะดูความเรียบร้อยเป็นหลัก
1.1.3 งานฝ้าเพดาน จะตรวจสอบงานสี ความเรียบของฝ้าเพดาน รอยต่อฝ้าเพดาน
1.1.4 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ความเรียบร้อย การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบบาน การใช้งานการเปิด การล๊อค การเลื่อน
1.1.5 งานบันได ระดับ ความชัน ความเรียบร้อยต่างๆ
1.1.6 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ความเรียบร้อย การติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ การใช้งานการเปิดปิดการล๊อค การเลื่อน

1.2 ภายนอกบ้าน (ลานจอกรถ รั้ว ท่อปลวก วัสดุปูพื้น ผนัง)
1.2.1 งานผนัง จะตรวจสอบรอยร้าว ความเรียบ สีในส่วนผนังที่เป็นผนังตกแต่งเช่น อิฐ สิ่งตกแต่ง จะดูความเรียบร้อยเป็นหลัก
1.2.2 งานรั้วและประตูบ้าน ตรวจสอบทั้งรั้วเหล็กและรั้วปูน ความสวยงาม การใช้งาน
1.2.3 งานสวน งานปูหญ้า งานปลูกต้นไม้ ระดับของดิน

2. ระบบโครงสร้าง (ตรวจสอบด้วยวิธี visual inspection)
-ตรวจสอบรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้น
-การแอ่นตรวจของโครงสร้าง
-การตรวจสอบผิวโครงสร้าง เช่นการทาสีกันสนิมของโครงสร้าง การผุกร่อนของโครงสร้างไม้

3.ระบบหลังคา (สำรวจเหนือฝ้าจากช่อง service)
-ตรวจสอบช่องเปิด ช่อง service
-ตรวจสอบแผ่นกันหรือสะท้อนความร้อน ลักษณะการปู วิธีการปู ความเรียบร้อยของการติดตั้ง
-ตรวจสอบการเดินสายไฟบนฝ้า การเชื่อมสายการต่อสาย การร้อยสายไฟในท่อร้อยสายไฟ
-ตรวจสอบกระเบื้องมุงหลังคา ตรวจสอบรอยแตกกร้าวของหลังคา ช่องแสงลอดผ่านการยึดน๊อตในการติดตั้งหลังคา
-ตรวจสอบคราบน้ำรั่ว น้ำหยดบริเวณหลังฝ้าเพดาน
-ตรวจสอบชนิดของฝ้าเพดาน ฝ้าห้องน้ำควรเป็นฝ้าทนชื้น
-ตรวจสอบการติดตั้งตัวกั้นนก ฝ้าชายคา และเชิงชายหลังคา
-ตรวจสอบท่อระบบประปา ท่อน้ำของห้องน้ำ ท่ออากาศต่างๆ4.ระบบไฟฟ้า
-ตรวจสอบสายเข้าตู้ไฟฟ้า ระบบสายดิน ขนาดสายไฟ และขนาดลูกเบรกเกอร์ ต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน
-ตรวจสอบปลั๊กไฟ ต้องเดินสายไฟถูกต้อง ต้องมีสายดินครบถ้วน
-ตรวจสอบการรั่วขอไฟฟ้าที่ตู้ไฟฟ้า
-ตรวจสอบระบบแสงสว่าง เต้ารับ

4.ระบบไฟฟ้า
-ตรวจสอบสายเข้าตู้ไฟฟ้า ระบบสายดิน ขนาดสายไฟ และขนาดลูกเบรกเกอร์ ต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน
-ตรวจสอบปลั๊กไฟ ต้องเดินสายไฟถูกต้อง ต้องมีสายดินครบถ้วน
-ตรวจสอบการรั่วขอไฟฟ้าที่ตู้ไฟฟ้า
-ตรวจสอบระบบแสงสว่าง เต้ารับ

5.ระบบสุขาภิบาล
-ตรวจสอบระบบน้ำดี ปั๊มน้ำ (ถ้ามี)
-ตรวจสอบระบบน้ำเสียถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน บ่อดักกลิ่น
-ตรวจสอบระบบระบายน้ำ สุขาภิบาลภายนอก

ขอใบเสนอราคา

คลิปวีดีโองานตรวจสอบบ้านในส่วนต่างๆ
สามารถดูคลิปเทคนิคการตรวจบ้านต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง...

 

 

 

รูปงานตรวจสอบบ้านในส่วนต่างๆ
สามารถดูรูปการตรวจบ้านต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง...