ก่อสร้างโกดังสำเร็จรูป

บริษัท ออล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด รับออกแบบ และสร้างโรงงานสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป โดยผลิตชิ้นส่วนอาคารเหล็กสำเร็จรูปที่โรงงานและนำมาติดตั้งที่สถานที่หน้างาน โดยให้บริการลูกค้าครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบโครงสร้างและรับเหมาสร้างอาคารโรงงานและโกดัง

ซึ่งงานโครงสร้างสำเร็จรูปนี้สามารถควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างระบบสำเร็จรูปนี้มีข้อได้เปรียบหลายๆ ด้าน
1. ลดต้นทุนค่าก่อสร้าง
2. ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง
3. ลดปัญญาเรื่องแรงงานคน
4. สามารถควบคุมคุณภาพโครงสร้างสำเร็จรูปได้
5. สามารถรื้อประกอบหรือย้ายโกดัง / โรงงานไปสถานที่อื่นๆได้

หมายเหตุ : ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน เฉพาะส่วนโครงสร้างเสา ผนัง หลังคา เท่านั้น

------------------------------------------------------------

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

คุณสารัต 081-914-2121

คุณธนกฤต 081-938-6116

------------------------------------------------------------