0

บริการของเรา


  • งานบริการการตรวจสอบบ้าน หรือตรวจรับบ้าน แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบบ้านก่อนโอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย จะมีทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ตรวจบ้านแฝด ตรวจทาวน์โฮม ตรวจคอนโด...

  • งานบริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคารประเภทตรวจสอบใหญ่ ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร การตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบโค...

  • งานตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test(มยผ. 1551-51) สามารถทำการทดสอบได้ทั้งเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ซึ่งเป็นการประเมินสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็มเบื...

  • 1.การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test) เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินค่ากำลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างแบบไม่ทำลาย More>>2.การทดสอบกำลังรับน้...

  • เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถึงแม้ว่าจะมีความคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งาน มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานได้เช่นเดียวกั...

  • การเสริมเสาเข็มและการเสริมฐานราก ด้วยเสาเข็ม Micro Pile ด้วยวิธี underpin เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับงานแก้ไขบ้านทรุด บ้านเอียง อาคารทรุด อาคารเอียง ยกอาคาร ยกบ้าน ดีดบ้าน หรือต้องกา...