เสริมฐานราก แก้ไขบ้านทรุด

การเสริมเสาเข็มและการเสริมฐานราก ด้วยเสาเข็ม Micro Pile ด้วยวิธี underpin

เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับงานแก้ไขบ้านทรุด บ้านเอียง อาคารทรุด อาคารเอียง ยกอาคาร ยกบ้าน ดีดบ้าน หรือต้องการเพิ่มจำนวนชั้นของอาคาร ตึก การเสริมเสาเข็มเหล็กกลมกลวง หรือที่เรียกว่า Micro pile เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในพื้นที่ปิด มีพื้นที่ทำงานน้อย การทำงานลำบาก มีความจำเป็นในการใช้เวลาในการแก้ไขน้อย และเหมาะกับการแก้ไขซ่อมแซมงานก่อสร้าง

 

ลักษณะของเสาเข็มเหล็กกลมกลวง Micro pile

 

เสาเข็มเหล็กกลมกลวง ทำจากเสาเข็มเหล็กท่อนมีความยาวประมาณ 1 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4” จนถึง 12” เสาเข็มเเต่ละท่อนจะประกอบกันโดยการเชื่อม เมื่อได้ทำการกดเสาเข็มจนถึงระดับความลึกที่ต้องการแล้ว ก็จะเทคอนกรีตลงในเสาเข็มเหล็กตลอดความยาวเสาเข็มเพื่อทำให้เสาเข็มทรงรูปร่างขึ้น


วิธีการทำงาน
1. กำหนดตำแหน่งที่จะกดเสาเข็มที่จะทำการเสริมกำลัง ขุดดินเปิดพื้นที่ให้เหมาะกับการทำงาน โดยปกติความกว้างจะขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าใช้เสาเข็มกี่ต้น ระยะห่างกันเท่าใด ในส่วนความลึกปกติจะขุดประมาณ1.50 - 2.00 เมตร ต่อ 1 ฐาน 
2. ติดตั้งเสาเข็มเพื่อเสริมกำลัง สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธีการตอกด้วยปั้นจั่นขนาดเล็ก และวิธีการกดด้วยเครื่องกดไฮดรอลิค โดยการกดเสาเข็มนั้นจะยาว 1 เมตร มีการเชื่อมต่อแต่ละท่อนด้วยการเชื่อมไฟฟ้า จำนวนท่อนเสาเข็มที่กดจะได้มาจากการออกแบบ ซึ่งจะกดเสริมเข็มจนกระทั่งได้น้ำหนักบรรทุกตามที่ได้ออกแบบไว้

 

รูปแสดงเครื่องไฮโดรลิคไว้สำหรับกดเสาเข็มเหล็ก

 

รูปแสดงการกดเสาเข็มเหล็ก underpin


3. การเทคอนกรีตลงในรูของเสาเข็มเหล็กกลมกลวงตลอดความยาวเสาเข็ม เพื่อทำให้เสาเข็มทรงรูปร่าง
4. ติดตั้งฐานรากคานถ่ายเเรง ซึ่งปกติทางบริษัทใช้เหล็ก WF ในการทำฐานราก เพื่อถ่ายเเรงให้เสาเข็มต้นใหม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ทันที

  

รูปแสดงงานเชื่อมฐานรากใหม่

คลิปวีดีโอตัวอย่างวิธีการทดสอบ

 
     
 
     
 
     
 
     

ขอใบเสนอราคา