dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
dot
Reference
dot
dot
Website Link
dot
การเสริมเสาเข็ม และเสริมฐานราก ( Underpinning) article

 

 บริการงานซ่อมแซมโครงสร้าง อาคารชำรุดเสียหาย  บ้านทรุด บ้านเอียง หรือบ้านร้าว เสาเข็มอาคารบกพร่องมีปัญหาทำให้บ้านทรุดเอียง เสาเข็มรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่ได้  ต่อเติมผิดหลักวิศวกรรมโดยใช้เสาเข็มสั้นจึงไม่สามารถรับน้ำหนักส่วนต่อเติมได้ ทำให้ส่วนต่อเติมทรุดเอียง  ต้องมีการเสริมกำลังฐานรากและเสาเข็มด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ (เสาเข็มเหล็กกลม)  ด้วยวิธี Underpin  ด้วยทีมช่างมากประสบการณ์กว่า 20 ปึ  

 

รายละเอียดบ้านทรุด เอียง เสริมเสาเข็ม เสริมฐานราก Underpinning Micro Pile ผลงานบ้านทรุด เอียง เสริมเสาเข็ม เสริมฐานราก Underpinning Micro Pile  คลิปบ้านทรุด เอียง เสริมเสาเข็ม เสริมฐานราก Underpinning Micro Pile
     

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดการเสริมเสาเข็ม และเสริมฐานราก ( Underpinning)

การเสริมเสาเข็มและการเสริมฐานราก ด้วยเสาเข็ม Micro Pile ด้วยวิธี underpin article
Reference Underpinning article
Clip การเสริมฐานราก underpinning article